L’Economia Social i Solidària mostra que un altre model econòmics és possible, un que sigui respectuós no només amb les persones sinó també amb els recursos naturals i el medi ambient, i que a la vegada, sigui sostenible a llarg termini.

dimarts, 2 d’abril de 2019

Presentació

Presentació dels objectius
El nou projecte d'aprenentatge servei permitirà al nou grup de 3r formar-se a través de l’adquisició i la pràctica de coneixements  i competències, treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

  • Presentarem els  conceptes bàsics sobre aquest  aprenentatge-servei al nou grup
  • Explorarem les necessitats socials i les oportunitats de servei en l'entorn 
  • Coneixerem i trebajarem l’APS com a oportunitat per a desenvolupar-nos com a persones ajudant a la comunitat

dimarts, 5 de març de 2019

Qué valorarem?

Què valorarem?

  

Tant aviat com hagim realitzat el servei farem una crítica que provoqui propostes de millora.
És una avaluació dels resultats i del procés.

La reflexió és l’element que afavoreix l’avaluació continuada del nostre encàrrec, que ara es diu " Reciclar és de savis".

Podem reflexionar sobre:


Els aprenentatges de conceptesQuè sabem ara que no sabíem abans? Quina utilitat poden tenir aquests aprenentatges en el futur? Els aprenentatges de competències manipulatives, competències procedimentals i d'aprendre a aprendre procediments i habilitats

Què hem après a fer? Què sabem fer millor ara que abans?
 

Els aprenentatges en competències socials i ciutadanes i competències en autonomia i iniciativa personal.

Com hem millorat en autonomia, responsabilitat, esforç i compromís?