L’Economia Social i Solidària mostra que un altre model econòmics és possible, un que sigui respectuós no només amb les persones sinó també amb els recursos naturals i el medi ambient, i que a la vegada, sigui sostenible a llarg termini.

diumenge, 14 d’octubre de 2018


Ja ens hem posat mans a l'obra per:

  • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica sensibilitzant sobre les desigualtats nord i sud.
  • Reflexionar sobre les diverses causes generadores de pobresa i desigualtat.
  • Analitzar què consumin i què en sabem sobre el que consumin. dijous, 4 d’octubre de 2018

PRESENTACIÓ

El grup d'alumnes de l'Economia Social i Solidària s'endinsarà en el coneixement d'una nova forma econòmica. Serà un gran repte ja que la societat és complexe i no sempre igualitària o justa. Caldrà un gran esforç per desenvolupar un esperit crític davant les desigualtats i les actituds incíviques que malbaraten els nostres recursos i fan malbé el nostre medi ambient.