L’Economia Social i Solidària mostra que un altre model econòmics és possible, un que sigui respectuós no només amb les persones sinó també amb els recursos naturals i el medi ambient, i que a la vegada, sigui sostenible a llarg termini.

dimarts, 5 de març de 2019

Què valorarem?

  Què valorem?

Tant aviat com hagim realitzat el servei farem una crítica que provoqui propostes de millora.
És una avaluació dels resultats i del procés.

La reflexió és l’element que afavoreix l’avaluació continuada del nostre encàrrec, que ara es diu " Reciclar és de savis".

Podem reflexionar sobre:


Els aprenentatges de conceptesQuè sabem ara que no sabíem abans? Quina utilitat poden tenir aquests aprenentatges en el futur? 
Els aprenentatges de competències manipulatives, competències procedimentals i d'aprendre a aprendre procediments i habilitats

Què hem après a fer? Què sabem fer millor ara que abans?
 

Els aprenentatges en competències socials i ciutadanes i competències en autonomia i iniciativa personal.

Com hem millorat en autonomia, responsabilitat, esforç i compromís?